សៀវភៅរឿង

Downloads: 
 • File icon តាណាក់ និង មនដង់
  Download View3.15 MB
 • File icon តាសេខ្លាចខ្មោច
  Download View1.62 MB
 • File icon មនុស្សក្លាយជាត្រីផ្សោត
  Download View1.68 MB
 • File icon រឿងនាងចាន់
  Download View1.51 MB
 • File icon រៃ និងស្រម៉ោច
  Download View2.02 MB
 • File icon មនុស្សក្លាយជាសត្វនាគ
  Download View1.53 MB
 • File icon ស្វាជាន់កូនភេ
  Download View1.94 MB
 • File icon បុរសឆោត
  Download View1.18 MB
 • File icon ខ្លា និងឆ្មា
  Download View839.72 KB
 • File icon ដា និង ម៉ា
  Download View413.77 KB
 • File icon កំណាព្យប្រដៅកូនប្រុសស្រី
  Download View1.45 MB
 • File icon ក្មេងលង់ទឹក
  Download View447.85 KB
 • File icon តាតាំស្លាប់ត្រូវកាំបិត
  Download View367.04 KB
 • File icon តាសាក្លក់មានឫទ្ធិបារមីខ្លាំងពូកែ
  Download View4.45 MB
 • File icon ទ្រឹត និងតាកល់កាណា
  Download View948.56 KB
 • File icon ទន្សាយមានបញ្ហា
  Download View428.74 KB
 • File icon សៀវភៅពាក្យបណ្ដៅទំពួនភាគ៣
  Download View1.99 MB
 • File icon សៀវភៅពាក្យបណ្ដៅទំពួនភាគ២
  Download View1.04 MB
 • File icon សៀវភៅពាក្យបណ្ដៅជនជាតិទំពួនភាគ១
  Download View2.23 MB
 • File icon សៀវភៅពាក្យបណ្ដៅទំពួនភាគ៤
  Download View2.42 MB
 • File icon កូនគោ និង កុមារ
  Download View702.92 KB
 • File icon តាកូវផោម
  Download View2.02 MB
 • File icon គន វ៉ារ់ លូ គប
  Download View996.92 KB
 • File icon ដង្កូវប៉ាវីង
  Download View1.05 MB
 • File icon តាឡែលឃើញខ្មោច
  Download View1.64 MB
 • File icon ស្វា និង អណ្ដើក
  Download View807.06 KB
 • File icon ឆ្កែធ្វើតម្រាប់តាមជ្រូក
  Download View531.2 KB
 • File icon នាងរ៉ាទួង
  Download View2.68 MB
 • File icon បុរសលក់អាចម៌
  Download View1.57 MB
 • File icon សុភាសិតទំពួន
  Download View376.47 KB
 • File icon បុរសកំចិល
  Download View3.16 MB
 • File icon កំណាព្យបរិយាយពីដើមឈើ និងសត្វព្រៃ
  Download View2.07 MB
 • File icon ក្មេងខូចបីនាក់
  Download View1.02 MB
 • File icon រឿងអប់រំខ្លីៗសម្រាប់កុមារ
 • File icon ពស់ចឹកដានជើងមនុស្ស
  Download View1010.17 KB
 • File icon បុរសចាំបាញ់សត្វស៊ីផ្លែពោន
  Download View447.23 KB
 • File icon ប្រជុំរឿងនិទាន(ខ្លា និងមនុស្ស)
  Download View1.19 MB
 • File icon ឆ្កែ និងទន្សាយ
  Download View599.53 KB
 • File icon ព្រួញទិព្វ
  Download View876.19 KB
 • File icon តាក្រល និង ក្ដាមតូច
  Download View702.13 KB
 • File icon បុរសជីកដំឡូង
  Download View777.73 KB
 • File icon បុរសកាប់ពស់
  Download View544.27 KB
 • File icon ប្រជុំរឿងព្រេងនិទានចម្រុះ
  Download View4.04 MB
 • File icon បុរសចាំបាញ់សត្វស៊ីផ្លែពពេល
  Download View661.31 KB
 • File icon បុរសពីរនាក់បណ្ដើរឆ្កែក្នុងព្រៃ
 • File icon មនុស្សស្លាប់ហើយរស់វិញ
  Download View863.69 KB
 • File icon តាឡា
  Download View413.86 KB
 • File icon សង្សារស្លាប់
  Download View550.25 KB
 • File icon លួចដេកជាមួយប្រពន្ធគេ
  Download View476.64 KB
 • File icon សារិកា និងមនុស្ស
  Download View1012.12 KB
ចុចលើគំរប ដើម្បីបើកអានសៀវភៅ
The tiger and the turtle (AS001) Hunting at a fruit tree (AS002) Selected Folktales (AS003) Two men hunting with a dog (AS004) A dead woman raised to life (AS005) A man's sweetheart died (AS006) Grandfather Laa fell off the house (AS007) A man kills a snake (AS008) Digging potato (AS009) Hunting Animals Eating Tree Fruit (AS010) A man making an animal trap (AS011) A child who was hungry to death (AS012) AS013 A Man Farming AS014 Bird crying for a wormAS015 Kam and Lack AS016 Short stories collection 1 AS017 Short story collection 2 AS018 Short story collection 3 (Orphan Boy) AS019 Short story collection 4 AS020 Legend collection AS021 The man toad AS022 Squirrel prok AS023 A mosquito bit grandfather Seng AS024 The ghost stuck in the mud AS025 Three silly boys AS026 Forest and wildlife poem AS027 Poem for teaching children AS028 Da and Ma AS029 Adultery with someone else's wife AS030 A drowning boy AS031 Powerful Grand Saklok AS032 Grand Tam killed by a sharpened knife AS033 The tiger and the cat AS034 The stupid man AS035 The man who became a dolphin AS036 The man who passed gas AS037 Grandfather Se is afraid of ghosts AS041 Tanak and Mondong AS042 Neang Chan story AS044 The Fly and the ant AS045 The monkey steps over the other AS046 A man became a dragon AS047 Tret and Kolkana AS050 Rabbit in trouble AS051 The dog who acts like a pig AS052 The monkey and the turtle AS053 The legend of Ratuang AS054 The man who sold feces AS055 The lazy man AS056 Tampuan Proverbs AS057 Grandfather Lel saw a ghost AS058 Paveeng Worm AS059 Tampuan Riddles 1 AS060 Tampuan riddles 2 AS061 Tampuan riddles 3 AS062 Tampuan riddles 4 AS064 Calf and Dang AS065 The rat and the turtle AS066 A Snake bit a footprint AS068 Short Stories for children AS069 Story collection AS070 The dog and the rabbit AS071 Grandfather Kral and the crab AS072 The Magical arrow AS073 The man and the bird AS074 Tampuan youth story collection

floorStudents.jpg