សៀវភៅពីរភាសា

Downloads: 
 • File icon បុរសធ្វើអង្គប់
  Download View939.84 KB
 • File icon បុរសធ្វើចំការ
  Download View630.69 KB
 • File icon តាក្រល និង ក្ដាមតូច
  Download View702.13 KB
 • File icon ឆ្កែ និងទន្សាយ
  Download View599.53 KB
 • File icon សៀវភៅសុខភាពម្តាយកូន
  Download View984.96 KB
 • File icon ហ៊កចិញ្ចឹមត្រី(រឿងខ្លីៗ)
  Download View2.44 MB
 • File icon សត្វកំប្រុក និងដើមពពាយ
  Download View873.06 KB
 • File icon ឆ្កែធ្វើតម្រាប់តាមជ្រូក
  Download View531.2 KB
 • File icon តាតាំស្លាប់ត្រូវកាំបិត
  Download View367.04 KB
 • File icon តាសាក្លក់មានឫទ្ធិបារមីខ្លាំងពូកែ
  Download View4.45 MB
 • File icon ដា និង ម៉ា
  Download View413.77 KB
 • File icon សៀវភៅសម្បថសច្ចារជនជាតិទំពួន
 • File icon ពស់ចឹកដានជើងមនុស្ស
  Download View1010.17 KB
 • File icon បុរសចាំបាញ់សត្វស៊ីផ្លែពពេល
  Download View661.31 KB
 • File icon បុរសពីរនាក់បណ្ដើរឆ្កែក្នុងព្រៃ
 • File icon សៀវភៅឧបករណ៍នេសាទជនជាតិទំពួន
 • File icon ឧបករណ៍ភ្លេងជនជាតិទំពួន
  Download View2.15 MB
 • File icon គួរជួយចែករំលែកការាងារគ្នា
  Download View5.55 MB
 • File icon សង្សារស្លាប់
  Download View550.25 KB
 • File icon មនុស្សស្លាប់ហើយរស់វិញ
  Download View863.69 KB
 • File icon បុរសជីកដំឡូង
  Download View777.73 KB
 • File icon បុរសកាប់ពស់
  Download View544.27 KB
 • File icon ពិធីសែនកំពង់ទឹកជនជាតិទំពួន
  Download View1.63 MB
 • File icon យល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
  Download View6.07 MB
 • File icon ក្រួចអឺតយំចង់ស៊ីដង្កូវទំពាំង
  Download View417.42 KB
 • File icon គន វ៉ារ់ លូ គប
  Download View996.92 KB
 • File icon ក្មេងលង់ទឹក
  Download View447.85 KB
 • File icon ក្មេងឃ្លានបាយទាល់តែស្លាប់
  Download View481.86 KB
 • File icon កូនគោ និង កុមារ
  Download View702.92 KB
 • File icon SS016 - ស៊ិត មួត សាស្វា លូ កាន ត្រគ់ តង័ រ៉ាំងហៃ សាស្វា
  Download View2.15 MB

បញ្ជីសៀវភៅទាំងនេះ គឺមានពីរភាសា ទំពួន-ខ្មែរ  

   

floorStudents.jpg